Hoşgeldiniz  

İSTEMEYEN DERSLERİN SEÇMEYE ZORLANMASI YASAL DEĞİLDİR

Erkan Ilik | 13 Ocak 2021 | Beldeler, Eğitim, Genel, Güncel, gundem A- A+

“Öğrenciler istemediği dersleri seçmeye zorlanmaktadır” iddiasında bulunan Eğitim-Sen ve Veli-Der Fethiye temsilcilikleri tarafından seçmeli dersler ile ilgili açıklama yapıldı.

 

Eğitim-Sen Fethiye temsilcisi Ali Türk açıklamasında “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştır Başlayan ders seçim süreciyle birlikte okul idarecilerinin ders seçim sürecine müdahale ettiği, paket programlar hazırladığı ve öğrencileri din derslerini seçmeye zorladığına dair bilgiler bizlere ulaşmaya başladı. Öğrencilerin eğitim hakkının engellenmemesi ve ders seçiminin sağlıklı yapılabilmesi için MEB ilgili yönetmeliği 1. maddesine uygun davranmalıdır. Okulların açılmasını beklemeden yangından mal kaçırır gibi bu telaşın nedeni nedir?” dedi. Veli-Der Fethiye temsilcisi Fehime Korkmaz Bingöl’de “MEB, her ne kadar seçmeli derslerin öğrencilerin istek ve tercihlerine göre belirlenmesi gerektiğini ifade etse de; Milli Eğitim Müdürlerinin okul müdürlerini, öğrencilerin dini içerikli dersleri seçmeye teşvik edilmesi konusunda yönlendirildiğini gazete haberlerinden biliyoruz. Yönetmelikten de anlaşılacağı gibi yönlendirmelerle çocuklarımızın istemediği dersleri seçmeye zorlanması yasal değildir” dedi.

 

“DİNİ İÇERİKLİ DERSLERİN SEÇİLMESİ İÇİN YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI BİLİNMEKTEDİR”

Açıklamasına devam eden Eğitim-Sen Fethiye temsilcisi Ali Türk “Madde 11- (1) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ikinci dönemin ilk haftasında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. MEB’in kararı ile öğrencilerin seçmeli dersler konusunda seçim yapması, öngörülen sürede, pandemi koşulları nedeni ile çok zordur.  Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yetenekleri ile  Pedagojik ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerekmektedir. Seçmeli ders seçimi özgür bir seçim olmanın dışına çıkarılmış, seçmeli din dersleri de fiili bir şekilde zorunlu din derslerine dönüştürülmüştür. MEB, her ne kadar seçmeli derslerin öğrencilerin istek ve tercihlerine göre belirlenmesi gerektiğini ifade etse de geçtiğimiz yıllar içinde eğitimde yaşanan yoğun siyasal kadrolaşmanın ve yandaş atamaların bir sonucu olarak bazı dini içerikli derslerin seçilmesi için öğrenci ve velilerin yönlendirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Nitekim okullara gönderilen yazıda öğrencilerin seçmeli ders seçmediği hallerde ders seçimini okul yönetiminin yapacağı belirtilmiştir. Pandemi koşullarında bu kararın nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağını tahmin etmek zor değildir. Kaldı ki;  yıllardır iktidarın eğitim politikalarını belirleme noktasında dayanak olarak kullandığı ve yaptıkları protokoller mahkeme kararı ile defalarca iptal edilen vakıf, dernek, sivil toplum örgütü ve cemaatlerin kurum amirleri ile düzenli toplantılar gerçekleştirdikleri, Türk Milli Eğitimi’nin ve öğrencilerimizin gelecekleri ve eğitim faaliyetleri üzerinde kararlar alma haklarını kendilerinde buldukları, broşürler bültenler yayınladıkları, sosyal medya hesaplarındaki boy boy resimlerle hiç çekinmeden,  bu faaliyetleri yürüttükleri ortadadır. Geçtiğimiz yıllarda bazı okul yöneticilerinin öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, onlar adına ders seçimi yapmaları ve sadece seçilen dersleri imzalamaları için velilere tebliğ etmeleri, din eğitimi içerikli derslerden zorunlu paketler hazırlamaları, yukarıda bahsettiğimiz meşru olmayan toplantılarda alınan kararların bir yansıması olarak karşımızda durmaktadır. Anlaşıldığı üzere yine bu dernek ve vakıflar, kendilerini yasaların üzerinde görmektedirler. Acı olan taraf bu olmakla birlikte Milli Eğitim sistemimizin içler acısı hali de gözler önünde durmaktadır. Eğitim sistemimiz; dini içerikli derslerin seçilmesi için öğrenci ve velilerin yönlendirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Bilimsellikten, araştırmacılıktan, sorgulayıcı yaklaşımdan, sanattan, spordan ve üretimden uzaklaşarak, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini hızla bir karanlığa doğru sürüklemektedir. Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Eğitim Sen Fethiye temsilciliği olarak Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın, seçmeli ders seçimi sürecini, yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN İSTEK VE YETENEKLERİNE UYGUN DERSLERİ SEÇELİM”

Veli-Der Fethiye temsilcisi Fehime Korkmaz Bingöl’de “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 2 Eylül 2020 tarih ve 31232sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin Öğretim Programları bölümünde seçmeli dersler hakkında aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır. Buna göre10.maddenin b) fıkrasında “Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine, okul ve program türlerine uygun olarak ortak dersler, akademik destek dersleri, meslek/alan ve dal dersleri, seçmeli dersler ve seçmeli meslek derslerinden oluşur.” Aynı maddenin d)fıkrasında da “Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.” ğ) fıkrasında ise; Seçmeli meslek dersleri, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine, alanlarında/dallarında sertifika almalarına imkân sağlayan derslerdir. İbareleri yer almaktadır. Bu maddelerden anlaşılacağı üzere seçmeli dersler, çocuğun ilgi yetenek ve becerilerine göre ve gelecek hedeflerine göre çocuğun gelişimine katkı sağlama amacına hizmet etmelidir. Aynı yönetmeliğin “Ders Seçimi” başlıklı bölümünün 11 inci maddesinin ikinci bendinde; Ders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından aralık ve ocak ayları içinde yapılır. Süresi  içerisinde  ders  seçimi  yapmayan  öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir ifadesi yer alır. Buradan da anlaşılacağı üzere, ders seçme velisinin bilgisi dahilinde öğrenciye aittir. Ancak bu hakkı kendisi kullanmayan öğrenciler adına okul idaresi öğrenci adına karar verebilir. Aynı maddenin dördüncü bendinde; Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler en az 10, seçmeli meslek dersleri  ise  en  az  8  öğrencinin  talebi  doğrultusunda  öğretime  açılır.Ders  yılı  içerisinde öğrenci  sayısı  azalsa bile  o  dersin  okutulmasına  devam  edilir. Özel öğretim kurumları, resmî özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıfları ile bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM’de bu şartlar aranmaz denmektedir. Beşinci bendinde de; yeterli  talebin  olmamasından  dolayı  açılamayan seçimlik dersler,  millî eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağlanabilir ifadesi yer alır. MEB, her ne kadar seçmeli derslerin öğrencilerin istek ve tercihlerine göre belirlenmesi gerektiğini ifade etse de,Milli Eğitim Müdürlerinin okul müdürlerini, öğrencilerin dini içerikli dersleri seçmeye teşvik edilmesi konusunda yönlendirildiğini gazete haberlerinden biliyoruz. Yönetmelikten de anlaşılacağı gibi yönlendirmelerle çocuklarımızın istemediği dersleri seçmeye zorlanması yasal değildir. Bütün velilere ve öğrencilere çağrımızdır; Yasal haklarımızın bilincinde olarak, irademize ket vurmaya çalışanlara izin vermeyelim.  Haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkalım,  çocuklarımızın istek ve yeteneklerine uygun dersleri seçelim. Unutmayalım kullanılmayan hak, hak değildir” dedi.

 

419 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

*

code

*

EN SON HABERLER

Özel Reklam Alanı

* * * * * Oscar Rent A Car * * * * *

Fethiye’de Konaklama Fırsatı

Bu Kitabı Okumalısınız!

Bu Kitap Başucu Kitabıdır
DOLAR 7,4126
EURO 9,0363
BIST 10,1620
ALTIN 441,98

Çok Okunan Haberler

Haberlerin kopyalanması telif hakkı ihlalidir. © 2021 FETHIYE GAZETESİ Tüm Hakları Saklıdır.
Reklamı Gizle