Hoşgeldiniz  
................................................ ..........................................................

Yeni Adli Yıl Törenle Başladı

Erkan Ilik | 01 Eylül 2022 | Genel, Güncel A- A+

Yeni Adli yıl Fethiye’de de törenle başladı. Yeni Adli yılın başlaması nedeniyle Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethiye Adliye binasında tören düzenlendi. Yeni Adli yılın başlaması nedeniyle Fethiye Adliyesinde yapılan törene Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Baro Temsilcisi Volkan Yuluk, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Çiçek, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Erdal Kraker, Adliye Müfettişleri, Hakimler, Savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Törende konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiç kimse hukukun dışına çıkamaz” ifadelerinde bulundu.

Törende ilk olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ile Fethiye Baro Temsilcisi Av. Volkan Yuluk Adliye Binası içerisindeki Atatürk Büstüne çelenk sundular. Ardından Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız söylendi.

“Herkes İçin Adil Bir Adli Yıl İstiyoruz!”

Törende konuşan Fethiye Baro Temsilcisi Av. Volkan Yuluk herkes için adil bir adli yıl istediklerini ifade etti. Yuluk, “2022-2023 Adli Yılı’nı yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hâle gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira Adli Yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır. Toplumda ve uluslararası alanda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması baroların ve avukatların bıkmadan usanmadan tekrarladığı en önemli taleplerdendir. Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bine ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam yarattığını da görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz” dedi.

Taleplerde Bulundu

Fethiye Baro Temsilcisi Av. Volkan Yuluk adli yıl açılışında taleplerde de bulunarak, “Avukat sayısı artarken, iş alanları daraltılmakta ve mesleki faaliyetlerin önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır. Alternatif çözüm yolları adı altında arabuluculuk ve uzlaştırmacılık gibi yargı dışı alanlar genişletilirken, dezavantajlı grupların avukata ve adalete erişimi engellenmektedir. Hasar danışmanlık şirketi denilen yeni bir tür iş takipçiliği yöntemiyle yurttaşların hak kayıplarına sebep olunmakta ve bununla etkili şekilde mücadele edilmemektedir. Oysa bizler, yurttaşların haklarını korumak için görevimizi yaparken, kışkırtılan cehalet ve şiddetin sonucu olarak müvekkillerimizle ve hukuki uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanıyor, yargılanıyor, saldırıya uğruyor ve hatta öldürülüyoruz. Kişisel verilerin korunması adı altında, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmanın faaliyeti, dolayısıyla silahların eşitliği ilkesi ve adil yargılanma hakkı engellenmektedir. Mesleki faaliyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz. Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların, genç avukatların, emekli avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerimiz göz ardı edilmekte, stajın içeriği boşaltılmakta ve niteliksizleştirilmektedir.  Adalete erişimin en önemli araçlarından, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin ve yükümlülüklerimizin gereği olarak verilen kamusal nitelikteki CMK zorunlu müdafiilik hizmeti karşılığında, Anayasa’daki angarya yasağını ihlal edecek kadar düşük ödemeler yapılmakta ve fedakarlık hep avukatlardan beklenmektedir. Tahammül sınırlarını zorlayan CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’yle (AAÜT) eşitlendiği, AAÜT’nin ülkemiz ekonomik koşullarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun hale getirildiği, emeğin hak ettiği karşılığı gördüğü,  stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla destek sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının tanındığı, engelli avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır bir maaş aldığı bir adli yıl istiyoruz. Avukatlar, mesleki faaliyetlerinde yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen, adil yargılanma hakkının tesisi için çaba gösterirken, hak ettikleri Adli Yardım ve CMK ödemelerini zamanında alamamakta, buna rağmen vergi, Bağ-Kur, stopaj ve benzeri masraflarını peşinen ödemek zorunda kalmaktadırlar.  Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve Adli Yardım hizmetlerinde KDV’nin sıfırlandığı, serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyetinin sağlandığı, bir yıllık genç girişimci Bağ-Kur primi muafiyetinin üç yıla çıkarıldığı bir adli yıl istiyoruz” diye konuştu.

“Hukukun Üstünlüğü Sağlanmalı”

Fethiye Baro Temsilcisi Av. Volkan Yuluk, “Vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise bağımsız savunmadır. Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz.

Avukatlık mesleğinin sorunlarını, gerçek muhatabı olan Türkiye Barolar Birliği ve Barolarla müzakere ederek çözmek yerine, uyarılarımıza rağmen çoklu baro uygulamasında görüldüğü üzere kendi politik ajandaları ekseninde derinleştiren anlayışın çözüm iradesine sahip olmadığının farkındayız. Avukatlar için büyük aciliyet teşkil eden konular hakkında açık, net, gerçekçi ve somut bir şekilde ortaya koyduğumuz çözüm tekliflerine rağmen, şu ana kadar taleplerimizin karşılanmasına yönelik en küçük bir adım bile atılmamıştır. Buna karşılık avukatların kabullenmediği numaralı barolara daha fazla ödenek ayrılması gibi suni çabalara girişilmiştir. Barolar ve avukatlar arasında ayrıştırma ve ötekileştirme gayreti yerine gerçek sorunların çözümüne odaklanıldığı bir adli yıl istiyoruz. Adli yılın başında ilan ediyoruz: Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu, avukatlara yönelik her türlü sınırlamanın özünde yurttaşın hak arama özgürlüğüne ve savunma hakkına getirildiğini, yargının eşit süjeleri arasında ayrımcı bir yaklaşıma tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini, yargının şeffaflaşması, hak arama özgürlüğünün sağlanması ve adil yargılanma hakkının tesisi için avukatların önündeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasının zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatarak, mesleğimizin sorunlarının çözümü, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının sağlanmasına yönelik somut adımların bir an önce atılmaması halinde anayasal demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımıza dair irademizin arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu siyasi iktidar, resmi merciler, meslektaşlarımız ile kamuoyunun bilgisine sunarız. Mesleki dayanışma ve birliğimizden kaynaklanan örgütlü gücümüzle yurttaşlarımızın yüreğinde canlandırdığımız adalet umudunun solmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“Yargı Devletin Ana Erklerinden Biridir”

Törende konuşan Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, 100. Yılını coşkuyla kutladığımız Zafer Bayramımızı daha nice 100 yıllar hep beraber kutlamayı diliyorum” diyerek, “İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleri ilkeleri üzerine kurulu bulunan “Yargı” erkinin bir parçası olarak adaletin tecellisi için gayret göstereceğimiz yeni bir adli yılın başlangıcındayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlıyız, hevesliyiz, çalışma azmi ve gayreti içindeyiz. Günlük kısır tartışmalardan uzak, bilinci bilinçsiz yapılan, haklı haksız eleştirilerin farkında olarak, yaptığımız işin sorumluluğunun bilincinde, omuzlarımızdaki yükün ağırlığında ezilmeden, işimizin hakkını vererek, dimdik bir şekilde, hakkaniyetli ve adilce kararlar için hazırız, güçlüyüz ve hak aramak için adliyemize adım atacak, aynı amaçla 2 satır yazı yazacak her bir vatandaşımızın hak ettiği hakkına en kısa zamanda ve en adilane şekilde ulaşabilmesi için 24 saat çalışma esasına dayalı olacak şekilde buradayız. Malumlarınız olduğu üzere “Yargı” devletin ana erklerinden biridir. Yargı erkini kullanan mahkemeler ise “Devlet” adına değil, “Millet” adına karar verirler ve mahkemelerden beklenen yegane şey ise “Adalet”tir. İnanıyoruz ki, devletin dini, temeli ve sigortası adalettir. Dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri herhangi bir kritere göre en küçük bir ayrım yapılmadan, dileyen herkes kolayca hak arayabiliyor ve hakkını kolayca alabiliyor ve koruyabiliyor ise “Adalet Çarkı” dönüyor demektir. Hukuk canlı bir metabolizmadır ve temas etmediği hiçbir şey yoktur. İnsana, doğaya ve canlıya dair ne varsa orada hukuk vardır. Onun hemen arkasında ise, bunlara ayak uyduran hukuk kuralları ve bu kuralların uygulanmasını sağlayan yargı çalışanları vardır. Bizler verdiğimiz adil kararlarla bir mazlumun duasında, yavrusuna kavuşan bir annenin mutluluk gözyaşında, hak edene verilen bir ceza sonrasında mağdurun soğuyan yüreğinde ve “İyi ki adalet var” diyen nice insanımızın vicdanında var olacağız. Yaşayacağız hatırlanacağız. Bizler bağımsız oldukça güçlü, tarafsız oldukça itibarlı, adil oldukça var olacağız. Bağımsız, tarafsız adil ve güçlü bir yargının var olduğu yeni bir adli yıl geçirmeyi ümit ediyorum” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Bir Hukuk Devletidir”

Törende konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı da, yeni bir adli yıla girdiklerini hatırlatarak “Vatandaşların bizden tek beklediği adli bir kararın makul sürede gecikmeksizin verilmesidir ve bildiğimiz gibi adliyenin kapısı adaletin kapısıdır, devlet adaletin temeli üzerine oturur, adalet devletin temelidir, milletimizin bizden beklediği adaletin tecellisi için bu yılda bütün gücümüzle çalışacağız. Elbette bu süreçte uzlaştırma gibi alternatif çözüm yöntemlerini arttırılarak uygulanması, hedef süre riayeti sağlanarak şeffaflık ve öngürülebilirlik adına atılan reform adımlarının izlenerek yargıya olan güveni arttıracak, vatandaşlarımızın adalete olan inancını pekiştirecek çalışmalar yapmak yegane hedefimiz olacaktır. Yapılan kanuni reformdan öte esas olanın uygulama olduğunun bilincinde olmamız gerekir. Hangi reform olursa olsun, en iyi reform uygulamalardır. Ülkemiz 2016 yılındaki hain darbe teşebbüsünün izlerini silmek için halen yoğun çaba harcamaktadır. Darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden bazı devletlerin demokrasi ve hukuk anlayışı, savundukları temel değerlere tamamen ters düşmektedir. Sözde insan hakları raporları ile dünyanın gözünü boyamaya çalışan sivil toplum örgütlerinin Türkiye üzerinden baskı kurmaya çalışan sözde insan hakları kuruluşları ile basın özgürlükçülerinin belli odakların aparatı olduğu gün yüzüne çıkmıştır. Türkiye bu tür operasyonlara karşı gün geçtikçe daha uyanık, dirençli ve güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiç kimse hukukun dışına çıkamaz. Hiçbir makam organ veya kişi anayasa ve kanunlarla kendisine tanınan yetkinin haricinde bir kamu yetkisi kullanamaz. Her türlü hukuk dışılığa karşı, Türkiye Cumhuriyetinin mücadele etmeye gücü ve kararlılığı vardır. Anayasa ile sınırları çizilen devlet düzeninin korunması, başta anayasal kurumlar olmak üzere, tüm kamu görevlilerinin kolektif sorumluluğu ve görevidir. İnsan hakları, özellikle örgütlenme hakkı anayasal düzeni, cumhuriyeti ve devletin bütünlüğünü yıkmak için kullanılamaz. Bu prensip dünyanın her yerinde geçerlidir. Hukuk devleti tüm bireylerin hukuki güvenliğini sağlamalıdır. Halkın refahı toplumun huzuru, bireyin özgürlüğü, güçlü bir ekonomik düzen ve iyi işleyen bir demokrasi ancak adaletle mümkündür. Yargı teşkilatı bir bütün olarak her geçen gün aziz Türk milletine daha nitelikli hizmet vermenin heyecanı içindedir. Gelecek yıl bu yıldan daha ileri bir noktada olacağımıza yürekten inanıyor, yeni adli yılın vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm yargı çalışanlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu. Haber-Hakan AYKIRI

50 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

*

code

*

EN SON HABERLER

Özel Reklam Alanı

* * * * * Oscar Rent A Car * * * * *

Bu Kitabı Okumalısınız!

Bu Kitap Başucu Kitabıdır
Haberlerin kopyalanması telif hakkı ihlalidir. © 2022 FETHIYE GAZETESİ Tüm Hakları Saklıdır.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle