Menü
Kategoriler
doc_337x480
DİŞ HEKİMİ CİHAN EROL Diş Apseleri
11 Mart 2019 Genel

Apse,irinlibiriltihapbirikimidir. Bu iltihap, bakterilerdenoluşan, yoğun, kötükokulubirsıvıdır.Apse genelde, yüzdekişişlikleberaberşiddetliağrı, sancı, hafifateş, lenfdüğümlerindeşişlik, yüzdeasimetrimeydanagelmesiiledikkatçekmektedir.

İkitürdişapsesivardır; dişinkökucundaoluşan apse vedişiledişetiarasındaoluşan apse.Kökucundaoluşanapseler; geneldeçürükya da travma (kaza, darbe vs.) iledişin zarar görmesisonucuoluşur.Dişetikaynaklıapselerisedahaçokağızbakımınaözengösterilmediğinde oluşan dişetiiltihaplarının tedavi edilmemesi sonucunda oluşur.

Bağışıklıksistemininzayıfolmasıveyabağışıklığınazaldığıdurumlarda da apse oluşumutetiklenebilir.Dişgıcırdatmaya da sıkmanedeniyledişinhasargörmesiyavaşbirsüreçolmaklabirliktedişincanlıdokusununhasargörmesineveapselerenedenolabilir.

Diş Apselerinin Belirtileri

Dişapsesinin ilk belirtisi ,aniveşiddetlibaşlayanağrıdır.Ağrınınşiddetibirkaçsaatiçerisindeartabilir.Alt çenedekidişlerdenkaynaklananapselerdeağrı;  çenekemiğine, kulağave boynavurabilir. İlgili dişin kökucunayakınbölgesindeveyayüzdeşişlik olabilir. Yüzdekişişlikler, sonucunda hastanın sosyal hayatı sekteye uğrayabilir.

Apseli bölgeden kaynaklı; ağızdakötübir tat veağızkokusu,sıcaksoğukiçeceklerehassasiyet, ateşyükselmesi, ağızaçmadazorluk, yutkunmagüçlüğü görülebilir.

Diş Apselerinin Tedavileri

Apseyi, antibiyotiktedavietmezancakiltihabındiğerbölgelereyayılmasınıönler. Geçmişteapselidişlerantibiyotiktedavisisonrasıçekilirdi.Oysagünümüzdeantibiyotikleberaberçürüketkenliysekanaltedavisiiledişetikaynaklıysadiştaşıtemizliğivedahaderintemizlemeiletedavisiyapılmaktadır.

Diş Apselerinin Oluşumunu Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

  • Ağızbakımıvediştemizliğineözengöstermek,
  • Sorunolduğundavakitgeçirmedendişhekiminegitmek,
  • Şekerlivekarbonhidratlıyiyecekveiçeceklerifazlatüketmemek.

 

Mutlu haftalar, sağlıklı gülüşler dilerim.

doc_337x480

 

Bir Cevap Yazın
*